West Leopaws Fergalicious Blizzard

"Maybe"


F. 16.01.2024


"Maybe" er fra vår siste kull etter Mocca og Erden. Kullet på 11 valper ble født 16 januar-24. Tispen med mint bånd ble beholdt mens resten av kullet er spredt worldwide.

7 weeks 3 days old                    10 weeks old                                        Soon 12 weeks old